tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by non ya biz

 
1.
very sexy dark guy with nice buff arms =)
mmhhmmmm cant take ur eyes off
viết bởi non ya biz 14 Tháng tám, 2004