tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by norskflikka

 
1.
Tom Cruise.
Jon: "How was the movie?"

Jack: "Tom Cruise. Lame. Same difference."
viết bởi norskflikka 27 Tháng tám, 2010