tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by northside 507 ABZ

 
1.
Numbers associated with the Asian BoyZ Crip Gang.
"Yo it's ABZ in yo hood reppin 1226! EBK all day ayday!"
viết bởi northside 507 ABZ 11 Tháng tư, 2008