tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by notenglishatall

 
1.
Laughing My Bloody Ass Off
Posh Englishman: Would you like some coffee instead of tea?
Posh Englishwoman: Yeah, sure... *LMBAO*
viết bởi notenglishatall 09 Tháng tư, 2011