tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by notreallyblonde

 
1.
suck my dick hoe.
person one: smdh

person two: okay!
viết bởi notreallyblonde 25 Tháng tư, 2010