tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by nova1

 
1.
The Length and The Girth.
A 2man crew started in Chino/Ontario.
GIRL1:Wheres TLTG?
GIRL2:I'm not sure but i hope they get here soon.
viết bởi nova1 10 Tháng bảy, 2008