tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by numanuma**

 
1.
rolling over someone's penis with your leg.
"do you like the steamroller" ;)
viết bởi numanuma** 11 Tháng năm, 2010