tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by nwing

 
1.
Computer term

System Has Interrupted Task

The PC has S.H.I.T
Itself i.e it has hung and stopped processing any tasks
viết bởi nwing 05 Tháng ba, 2009