tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by p3214

 
1.
A tough woman who, when provoked, will literally crack your nuts.
Oh boy, don't mess with Hilary, she's a nutcracker!
viết bởi p3214 25 Tháng năm, 2009