tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by pantiesprotecter

 
1.
guard your panties
oh sh*t here he comes girls g.y.p.!!!
viết bởi pantiesprotecter 24 Tháng tám, 2010