tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by pat patty

 
1.
Stupid fucker who uses the handle "steelhead" on 24hourcampfire.com
steelhead, you are a stupid fucker cuz dat shit you post sucks the big one, yo nigga.
viết bởi pat patty 12 Tháng tám, 2006