2 definitions by pb phoot

Top Definition
when you look through your friend's "friend list" on Facebook or a similar site to find attractive people that you can get your friend to introduce you to.
Hey Henry, i was window shopping your facebook friends list and i was wondering if you could introduce me to Shirley?
#windowshopping #creaping #creeping #hook up #blind date #hookup
viết bởi pb phoot 13 Tháng chín, 2009
a girl that sleeps around alot
Tim: man mike, that Ashley is hot
Mike: yeah, but i heard she's a pole vaulter
Tim: yeah, isn't it true she's been with half the football team?
#slut #skank #hussy #pole vault #pole vaulting
viết bởi pb phoot 13 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×