tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by pearsteffani

 
1.
Hot babe, blonde blue eyes, hot ass girl
Jason: Damn did you see Pearson shes looking fine!
viết bởi pearsteffani 15 Tháng một, 2009