tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by peeds13

 
1.
South West Australian Aboriginal word, means "of good quality"
Shes a dardy girl. Those shoes are dardy etc
viết bởi peeds13 25 Tháng chín, 2009