tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by peke1123

 
1.
a stripper that has a big booty and a big nose...
wow! she's big! I'd call that a zecret.


viết bởi peke1123 24 Tháng mười, 2008