tìm từ bất kỳ, như là smh:

2 definitions by pepe the king prawn

 
1.
wop
a slang word for an italian... kinda offensive
god, ______ is such a wop
viết bởi pepe the king prawn 06 Tháng mười, 2007
 
2.
a word to descibe a ugly girl
oi u scare, shuddnt u be in a zoo
viết bởi pepe the king prawn 06 Tháng mười, 2007