tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by phantomwyse

 
1.
The mirror you rail lines of coke off of. Nothing romantic.
Yo, you got a wonderwall so we don't waste this blow?
viết bởi phantomwyse 03 Tháng mười, 2007