tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by pharrellson

 
1.
an extremely loud fart
Blurph, its what my anus said.
viết bởi pharrellson 27 Tháng chín, 2010