tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by phattonez

 
1.
j/k
Just kidding, or just messing around.
You're a loser, j/k.
viết bởi phattonez 29 Tháng năm, 2006