tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by phone31

 
1.
a boy with no life, no friends and no penis.

can be used as an insult
WOOOO
kid 1: you suck
kid 2: you cameron huxter!
kid 1: *dies*
viết bởi phone31 02 Tháng ba, 2009