tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by phoneshia

 
1.
A raw, mark-ass trick who runs amok.
Dude, ur such a cluster.
I just called U that 5 minutes ago...
viết bởi phoneshia 08 Tháng tư, 2006