tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by physicsisgay

 
1.
pwn
Good looking women / girls. Often in a group. Generally look "up for it"
Check out the pwn b'there boys.
viết bởi physicsisgay 12 Tháng năm, 2009