tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by poopsta

 
1.
A Grock is a chinese Glock.
Cho Seng Hui had a grock.
viết bởi poopsta 09 Tháng mười, 2007