tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by poppa jayroe

 
1.
BOG
Big Ol' Gal - A southern expression describing a large girl.
The BOG's were out at Walmart today.
viết bởi poppa jayroe 16 Tháng tám, 2010