4 definitions by postavant

Top Definition
A boy who claims to have "swag."

Can apply to those formerly referred to as "bros." Can easily be spotted wearing a tank top.
"I have so much swag."

"No you don't, you swaggot."
#swag #swaggot #bro #college #tank top #swagger
viết bởi postavant 08 Tháng mười một, 2011
One letter away from oligarchy, according to Glenn Beck.
O.L.I.G.A.R.H., just add a Y, (OLIGARHY) and you get Oligarchy!
#glenn beck #oligarchy #beck #fox news #9/12 project
viết bởi postavant 29 Tháng tám, 2009
1. A girl who claims to have "swag."

2. A girl who is surrounded by swaggots.
"My boys have so much swag."

"No they don't, you swaghag."
#swag #swaggot #swagger #swag hag #swaghag #broho #bro #college
viết bởi postavant 08 Tháng mười một, 2011
An egomaniac on Twitter.
Tweegomaniac. :/
#egomaniac #ego #twitter #tweet #tweeogmaniac #twittermaniac #twitter ego #tweeter
viết bởi postavant 02 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×