tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by prettygurl15

 
1.
Give Me A Kiss in Spanish
"Dame Mi Beso Ahora"- 'Give Me A Kiss Now'
viết bởi prettygurl15 22 Tháng mười một, 2009