tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by prettygurl15

 
1.
Give Me A Kiss in Spanish
"Dame Mi Beso Ahora"- 'Give Me A Kiss Now'
viết bởi prettygurl15 22 Tháng mười một, 2009