tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by proximo088

 
1.
something that is fantastic and fabulous
wow did you see that fandangolicious shirt she was wearing?
viết bởi proximo088 18 Tháng mười một, 2009