tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by pseudonai

 
1.
(adj) butt fucking ugly
Damn that swank is bufugly! Damn right..... word.
viết bởi pseudonai 09 Tháng ba, 2003