tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by purplerustmachine

 
1.
Failure. Epic Failure.
Wow, he just crashed into the back of a Porsche. He blanes.
viết bởi purplerustmachine 18 Tháng một, 2008