4 definitions by pussytoast69

Top Definition
Mainly referred to as an asian crack ho, usually female, or homosexual.
I've got 10 min's, 10 dollars, and a condom, where's a shitaki mama when you need one!
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
a person that gets turned on by huge vaginas
I heard Ted fucked Cheryl last night, that nasty slut will fuck ANYONE. He's such a cavern hopper!
viết bởi pussytoast69 06 Tháng tám, 2011
A very veiny red dick that shoots sticky-web like cum
Brittani: "Hey, nick looks pretty hot, he might get it tonight!"
Megan: "EEWWW! I hit dat last night, he got a spidey dick!!
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
A very pale, shaven penis with no veins and does not get red upon erection.
Brittani: "I would tottaly fuck malcom, I love his clean-cut marshmallow dick!
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×