4 definitions by pussytoast69

Top Definition
Mainly referred to as an asian crack ho, usually female, or homosexual.
I've got 10 min's, 10 dollars, and a condom, where's a shitaki mama when you need one!
#rice hole #shitaki papa #shataki mama #crack ho #big booty judi
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
a person that gets turned on by huge vaginas
I heard Ted fucked Cheryl last night, that nasty slut will fuck ANYONE. He's such a cavern hopper!
#vagina #huge #fuck #sex #slut
viết bởi pussytoast69 06 Tháng tám, 2011
A very veiny red dick that shoots sticky-web like cum
Brittani: "Hey, nick looks pretty hot, he might get it tonight!"
Megan: "EEWWW! I hit dat last night, he got a spidey dick!!
#web cum #vein dick #marshmallow dick #red dick #clean dick
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
A very pale, shaven penis with no veins and does not get red upon erection.
Brittani: "I would tottaly fuck malcom, I love his clean-cut marshmallow dick!
#spidey dick #marshmellow #clean #red #veiny
viết bởi pussytoast69 02 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×