Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by putzhead

 
1.
Vulgar Yiddish slang for penis, i.e. "dick". Not to be used lightly or jokingly.
Shut up, putz!
viết bởi putzhead 29 Tháng bảy, 2009
67 51