tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by putzhead

 
1.
Vulgar Yiddish slang for penis, i.e. "dick". Not to be used lightly or jokingly.
Shut up, putz!
viết bởi putzhead 29 Tháng bảy, 2009