tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by pwldchick

 
1.
Old. A play on PWND (owned)
PWLD!! Welcome to last week!
viết bởi pwldchick 15 Tháng tư, 2008