tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

3 definitions by rag

 
1.
noun - unfashionable piece of clothing; something you should not be caught dead wearing.
"Where did you get that schmata?"
viết bởi RAG 12 Tháng tám, 2003
 
2.
Nectar of the gods; mmm mmmm good
Beer is to humanity as Abrosia is to deity.
viết bởi rag 02 Tháng sáu, 2005
 
3.
One who craves pickles
E is a pickleweasel!
viết bởi RAG 09 Tháng chín, 2003