Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

1 definition by rateitstar

 
1.
RateitStar.com | Rate it Star, where kool, new and exciting things get rated and reviewed.
RateitStar.com | I review Iphone 10/10 stars.
viết bởi rateitstar 29 Tháng hai, 2012
0 1