tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by raydio

 
1.
Prison slang referring to anal sex.
"Shit on my dick or blood on my blade." In the film "Cruising".
viết bởi raydio 16 Tháng hai, 2006