tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by rayray06

 
1.
Kind of like Gatorade
The girls be sippin on some hatarade cuz I look better than them at the club.
viết bởi rayray06 29 Tháng chín, 2006