tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by rde.viper2003

 
1.
Australian Car (Commodore) Made by Holden
My Commy will Smoke your Skyline
viết bởi rde.viper2003 06 Tháng mười, 2003