tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by red-dra-gun

 
1.
when someone baits another person out.
stop leaking info, you fucking red dragon.
viết bởi red-dra-gun 12 Tháng tám, 2003