tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by redheadwonder

 
1.
when someone gets too close to you and you dont want them to be
Hey, stop swimming in my applesauce!
viết bởi redheadwonder 09 Tháng tám, 2008