9 definitions by renton

The McDonalds of coffee houses. Popular with the masses because of it's convenience of having a location on every corner and sometimes even located inside of other stores. Tries to pass off as a hangout for free-thinking artsy types when it is really an evil corporation that treats it's suppliers in developing nations like trash.
"The Man" gets his coffee at starbucks.
viết bởi renton 25 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×