tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by rg123rg

 
1.
shite way of saying "lol"
scene wannabe kids say it.
"you're well cool, lolz!"
viết bởi rg123rg 30 Tháng chín, 2006