tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by rick james2321

 
1.
(v.) to jack off your chode
my buddy cookie was talking about how he chacked all night last night.
viết bởi rick james2321 24 Tháng mười, 2009