tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by rinkel

 
1.
same old bull shit.
A: yooooooo wu??
B: nm u?
A: sobs
viết bởi rinkel 11 Tháng mười, 2009