tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by rizba

 
1.
fuck-it.
im not doin my homework....fuggit.
viết bởi rizba 17 Tháng mười hai, 2011