tìm từ bất kỳ, như là sex:

2 definitions by rogerFly

 
1.
an anti-gay slur, similar to faggot
that guy is such a shogun
viết bởi rogerFly 13 Tháng tư, 2008
 
2.
an anti-gay slur, similar to faggot
that guy is such a shogun
viết bởi rogerFly 13 Tháng tư, 2008