tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by rohsha

 
1.
crazy
That kuku guy keeps predicting the rapture!
viết bởi rohsha 24 Tháng năm, 2011