tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by rohsha

 
1.
That kuku guy keeps predicting the rapture!
viết bởi rohsha 24 Tháng năm, 2011