tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by roland31210

 
1.
dawg = Dumb Ass White Guy
that D.A.W.G. has a niggers suck hat on in compton.
viết bởi roland31210 04 Tháng tám, 2006