tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by rolfololf

 
1.
DTR
you gotta know when to hold 'em.
DTR does NOT know when to hold 'em OR when to fold 'em.

i know, right?
viết bởi rolfololf 27 Tháng năm, 2012