tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by rr dictionary

 
1.
Redneck: To get something done.
Imma have a few mor beers before I get back twerk.
viết bởi rr dictionary 05 Tháng mười một, 2013