tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by rubberjetski

 
1.
The act of playing drums
Yo dude, ima gonna beat the skins in my band on stage tonight
viết bởi rubberjetski 10 Tháng năm, 2011